enter_smogen_1681.jpg
Smögenbron

Smögenbron

Smögenbron är en drygt 400 meter lång betongbro med sju pelare som sträcker sig 35 meter över vattnet, bron invigdes år 1970. 

Smögenbron är alltså mer än 50 år gammal, något som innebär att bron är i renoveringsbehov för att fortsätta kunna trafikeras. För att Svevia ska kunna genomföra de reparationer som krävs av bron, fick vi äran att stå för ställningsarbetet. Här har vi byggt både en hängställning och volymställning som hjälper de arbetare som ska utföra reparationerna. Ställningarna är även klädda i en tät duk för att förhindra att restprodukter och annat avfall att falla ner i omgivningen och vattnet nedanför.