enter-lundhusg20230830-0843full.jpg
Gamla Lungkliniken, Lunds universitet

Lunds Universitet

Gamla lungkliniken på Lunds universitet genomgår just nu en renovering, en renovering där vi på Enter fått stå för ställningarna. Renoveringen planeras fortgå till och med 31 mars 2024.