Enter Sofiero20230830 2773Full Hu Web
Enter Sofiero20230830 2773Full Hu Web

Säkerhet

Säkerhet är vår högsta prioritet, och vi tar det på största allvar i allt vi gör. Vi är fast övertygade om att varje medarbetare och kund förtjänar en arbetsmiljö där risker minimeras och säkerheten är garanterad.

För oss är säkerhetskulturen en livsstil, den genomsyrar allt vi gör, från planering och beräkning till ställningsmontage och demontering. Här är några av våra grundläggande principer och åtgärder som hjälper oss att upprätthålla en överlägsen säkerhetsstandard:

  1. Utbildning: Alla våra medarbetare genomgår utbildning och deltar iregelbundna möten gällande säkerhetsprotokoll och bästa praxis. Detta säkerställer att de är fullt medvetna om risker och vet hur man agerar säkert i alla situationer.

  2. Rätt utrustning: Vi investerar i högkvalitativt ställningsmaterial och säkerhetsutrustning för att säkerställa en trygghet på arbetsplatsen.

  3. Strikt efterlevnad: Vi följer strikt riktlinjer och föreskrifter fastställt enligt myndigheter och branschstandard. När det gäller säkerheten tar vi aldrig genvägar. 

  4. Riskbedömningar: Innan varje projekt utför vi noggranna riskbedömningar för att identifiera och hantera potentiella faror. Vi anpassar våra planer efter de specifika behov som finns på varje arbetsplats.

  5. Kommunikation: Vi uppmuntrar öppen och ärlig kommunikation när det gäller säkerhet. Alla våra medarbetare har rätt till och en skyldighet att rapportera incidenter eller  eventuellt farliga situationer omedelbart.

  6. Ständig förbättring: Vi strävar ständigt efter att förbättra vår säkerhetskultur genom att lära oss av erfarenheter och ta till oss feedback från våra team och kunder.

Vi är fast beslutna att inte bara uppfylla säkerhetskraven utan att överträffa dem. Säkerheten är en del av vårt DNA, och vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder en trygg och säker arbetsmiljö. När du väljer oss som din partner kan du vara säker på att vi sätter säkerheten i främsta rummet.